پورتفولیو ( یا نمونه کار ) مجموعه ایی الکترونیک یا فیزیکی از نمونه طراحی ها ویا کارهای انجام شده توسط یک دانشجو است  که میزان مهارت ، تجربیات ، تفکرات یا چیره دستی او را در موضوعات مختلف تحصیلی نشان می دهد . دانشجویان معمولا در یک پور‌تفولیو بهترین کارهای انجام شده و یا طراحی های خود را ارائه می دهند .

برای پذیرش در اکثر رشته های هنری ، طراحی ، رسانه و … ( مانند معماری ، طراحی فشن ، نقاشی ، عکاسی و … )  ارائه پورتفولیو الزامی است . دانشجویان می بایست در یک پکیج چکیده ایی از مهارت ها و تفکرات خود را که اجرا یا طراحی شده است به دانشگاهی که قصد تحصیل در آنجا را دارند ارائه دهند همانند، تحصیل در ایتالیا . در واقع داشتن پور‌تفولیو یکی از بخش های اصلی گرفتن پذیرش برای دانشجویان مانند معماری ، طراحی فشن ، نقاشی ، عکاسی و …  در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری می باشد . پورتفولیو در اصل نشان دهنده ی سیر یادگیری یک دانشجو ، تکامل مهارت های وی و گواهی است برای میزان توانایی های او .

پورتقولیو  فرصتی است برای نشان دادن توانایی ، خلاقیت و اشتیاق یک شخص به رشته یا موضوعی که برای آن درخواست پذیرش داده است . بنابراین بسیار مهم است برای تهیه آن وقت و دقت بسیار صرف گردد

در اینجا چند نکته مهم برای تهیه پورتفولیو را ذکر می کنیم :

 • پورتفولیو می بایست شامل طیف وسیعی از کارها باشد و همچنین عامل برجسته کردن علایق و مهارت هایی باشد که شایستگی شما را برای پذیرش نشان دهد، اما این موضوع نباید باعث تکرار یک طرح یا گذاشت طرح نا مربوط با رشته مورد تقاضا گردد .
 • همیشه بهترین کارهای خود را در پور‌تفولیو قرار دهید و از گذاشتن طرح های ضعیف خود داری کنید . در واقع کیفیت کار در پور‌تفولیو بسیار مهم تر از کمیت آن است .
 • بهتر است دسترسی به بخش های مختلف پور‌تفولیو آسان باشد و باعث خستگی چشم نگردد.
 • می توانید برای هر عکس در حد یک پاراگراف توضیحاتی نیز اضافه نمایید . ولی از توضیحات اضافه که باعث خسته شدن چشم مخاطب شود پرهیز کنید .
 • اصول را به خاطر بسپارید. نمونه کارها شمای باید به روشی منطقی تهیه شوند، یعنی طرح های شما در عین گوناگون بودن ، پیوستگی موضوعی نیز داشته باشند .
 • پورتفولیو ها می توانند چاپی و یا دیجیتالی باشند . چنانچه از پور‌تفولیو چاپی استفاده می کنید از کاغذ های ضخیم و با کیفیت بهره بگیرید. پور‌تفولیو همچنین می تواند یه صورت فیلم  ( معمولا دو الی 5 دقیقه ایی ) نیز باشد .
 • چنانچه برای یک طرح یا پروژه از نرم افزار خاصی استفاده کرده ایید نام آن نرم افزار را نیز می توانید در توضیحات ذکر کنید .
 • برای تهیه پور‌تفولیو حتما از کسی که دانش و تجربه اش در آن رشته خاص از شما بیشتر است استفاده کنید و انتقاد های سازنده او را با دقت برای بهبود پور‌تفولیو خود به کار گیرید .
 • می توانید هرآنچه که تا الان طراحی یا ایجاد کرده اید تهیه نمایید و بعدا تصمیم بگیرید که می خواهید کدام را در پورتفولیو خود قرار دهید . یک طرح خوب الزما طرح تجاری و یا اجرا شده نیست ، یک طرح خوب حتی می تواند طرح اولیه ایی باشد که به صورت تفریحی و یا تمرینی انجام داده اید .
 • یک پورتفولیو خوب و قوی می بایست نشان دهنده خط فکری و سبک کار یک شخص باشد بدین معنی که وقتی یک شخص به آن نگاه می کند به خط فکری و اندیشه های شما در این رشته دست پیدا کند.

( یا نمونه کار ) مجموعه ایی الکترونیک یا فیزیکی از نمونه طراحی ها ویا کارهای انجام شده توسط یک دانشجو است  که میزان مهارت ، تجربیات ، تفکرات یا چیره دستی او را در موضوعات مختلف تحصیلی نشان می دهد . دانشجویان معمولا در یک پورتفولیو بهترین کارهای انجام شده و یا طراحی های خود را ارائه می دهند .

برای پذیرش در اکثر رشته های هنری ، طراحی ، رسانه و … ( مانند معماری ، طراحی فشن ، نقاشی ، عکاسی و … )  ارائه پور‌تفولیو الزامی است . دانشجویان می بایست در یک پکیج چکیده ایی از مهارت ها و تفکرات خود را که اجرا یا طراحی شده است به دانشگاهی که قصد تحصیل در آنجا را دارند ارائه دهند . در واقع داشتن پورتفولیو یکی از بخش های اصلی گرفتن پذیرش برای دانشجویان مانند معماری ، طراحی فشن ، نقاشی ، عکاسی و …  در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری می باشد . پور‌تفولیو در اصل نشان دهنده ی سیر یادگیری یک دانشجو ، تکامل مهارت های وی و گواهی است برای میزان توانایی های او .

پورتقولیو  فرصتی است برای نشان دادن توانایی ، خلاقیت و اشتیاق یک شخص به رشته یا موضوعی که برای آن درخواست پذیرش داده است . بنابراین بسیار مهم است برای تهیه آن وقت و دقت بسیار صرف گردد

در اینجا چند نکته مهم برای تهیه پورتفولیو را ذکر می کنیم :

 • پورتفولیو می بایست شامل طیف وسیعی از کارها باشد و همچنین عامل برجسته کردن علایق و مهارت هایی باشد که شایستگی شما را برای پذیرش نشان دهد، اما این موضوع نباید باعث تکرار یک طرح یا گذاشت طرح نا مربوط با رشته مورد تقاضا گردد .
 • همیشه بهترین کارهای خود را در پور‌تفولیو قرار دهید و از گذاشتن طرح های ضعیف خود داری کنید . در واقع کیفیت کار در پورتفولیو بسیار مهم تر از کمیت آن است .
 • بهتر است دسترسی به بخش های مختلف پور‌تفولیو آسان باشد و باعث خستگی چشم نگردد.
 • می توانید برای هر عکس در حد یک پاراگراف توضیحاتی نیز اضافه نمایید . ولی از توضیحات اضافه که باعث خسته شدن چشم مخاطب شود پرهیز کنید .
 • اصول را به خاطر بسپارید. نمونه کارها شمای باید به روشی منطقی تهیه شوند، یعنی طرح های شما در عین گوناگون بودن ، پیوستگی موضوعی نیز داشته باشند .
 • پور‌تفولیو ها می توانند چاپی و یا دیجیتالی باشند . چنانچه از پورتفولیو چاپی استفاده می کنید از کاغذ های ضخیم و با کیفیت بهره بگیرید. پور‌تفولیو همچنین می تواند یه صورت فیلم  ( معمولا دو الی 5 دقیقه ایی ) نیز باشد .
 • چنانچه برای یک طرح یا پروژه از نرم افزار خاصی استفاده کرده ایید نام آن نرم افزار را نیز می توانید در توضیحات ذکر کنید .
 • برای تهیه پور‌تفولیو حتما از کسی که دانش و تجربه اش در آن رشته خاص از شما بیشتر است استفاده کنید و انتقاد های سازنده او را با دقت برای بهبود پور‌تفولیو خود به کار گیرید .
 • می توانید هرآنچه که تا الان طراحی یا ایجاد کرده اید تهیه نمایید و بعدا تصمیم بگیرید که می خواهید کدام را در پورتفولیو خود قرار دهید . یک طرح خوب الزما طرح تجاری و یا اجرا شده نیست ، یک طرح خوب حتی می تواند طرح اولیه ایی باشد که به صورت تفریحی و یا تمرینی انجام داده اید .
 • یک پور‌تفولیو خوب و قوی می بایست نشان دهنده خط فکری و سبک کار یک شخص باشد بدین معنی که وقتی یک شخص به آن نگاه می کند به خط فکری و اندیشه های شما در این رشته دست پیدا کند.

درصورتیکه قصد تحصیل در ایتالیا را دارید می توانید با کارشناسان زبده موسسه اعزام دانشجوی یگانه سفیران دانش از طریق فرم های درخواست مشاوره و ارزشیابی تحصیلی در ارتباط باشید.

Rate this post