MEDICINA IN LINGUA ENGLESE: 2000 QUIZ

26 

نام کتاب: MEDICINA IN LINGUA ENGLESE: 2000 QUIZ
ناشر : EDISES
تاریخ انتشار : 2022
زبان : انگلیسی ، ایتالیایی
تعداد صفحات : 400

این کتاب دارای دو بخش است . بخش اول شامل مجموعه ایی از سوالات که به سبک آزمون واقعی طراحی شده اند . بخش دوم نیز شامل تست های کلی هستند تا با مفاهیم آموزشی آزمون بیشتر آشنا شوید .