MEDICINA E CHIRURGIA IN ENGLESE (IMAT)

30 

نام کتاب: MEDICINA E CHIRURGIA IN ENGLESE (IMAT)
ناشر : HOEPLI
تاریخ اولین انتشار : 23 مارچ 2018 ( جدیدترین نسخه موجود در بازار )
زبان : انگلیسی
تعدا صفحات : 304 صفحه

• دارای 500 سوال به زبان انگلیسی از دروس امتحانی پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی ایتالیا
• پاسخنامه تشریحی
• چندین و چند آزمون آزمایشی