Author: admin1

Loading posts...

تحصیل رشته مهندسی انرژی در ایتالیا

مهندسان انرژی در چرخه حیات کامل انرژی ، از جمله تولید ، استخراج ، تبدیل ، انتقال و توزیع انرژی فعالیت دارند.یک مهندس انرژی درگیر تولید انرژی از طریق منابع طبیعی مانند استخراج نفت و گاز و همچنین از منابع تجدید پذیر یا انرژی های پایدار ، از جمله سوخت های زیستی ، برق آبی ، بادی و خورشیدی خواهد بود. انرژی در بسیاری از شرایط این روزها بسیار حیاتی است به طوری که کل جهان بدون جریان مداوم آن متوقف می شود. مهندسان انرژی مسئول یافتن منابع جدید انرژی و تبدیل آنها به محصولی ملموس هستند.

ادامه مطلب

تحصیل رشته معرفی رشته مهندسی سینما و رسانه در کشور ایتالیا

مهندسی سینما و ارتباطات ، در نوع خود فقط در ایتالیا ارائه می شود، و از این لحاظ منحصر به فرد است که جنبه های فنی_کاربردی را با موضوعات مرتبط با دنیای ارتباطات (ترکیبی از آموزش تکنیکی و رسانه ای) ترکیب می کند.

ادامه مطلب

بورسیه استانی ایتالیا

بورسیه به کمک هزینه ای گفته می شود که نهاد خاصی همچون دانشگاه ها و سایر مراکز دولتی به منظور پرداخت کمک هزینه های تحصیل با شرایط خاص پرداخت می گردد. ماهیت این بورسیه باید بر مبنای شایستگی ها و سوابق تحصیلی دانشجو، ماهیت علمی- تحصیلی و … را داشته باشد.

ادامه مطلب