KIT COMPLETO: MEDICINA LINGUA INGLESE

48 

نام کتاب: KIT COMPLETO: MEDICINA LINGUA INGLESE
ناشر : EDISES
تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2023
زبان : ایتالیایی
تعداد صفحات : 768

این کتاب مجموعه ایی است از دوکتاب 2000 سوال و تئوری و تست ، که برای آمادگی آزمون پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی ایتالیا به کار می رود .