ALPHA TEST MEDICINA IN ENGLESE: MANUALE DI PREPARZIONE

32 

نام کتاب: ALPHA TEST MEDICINA IN ENGLESE: MANUALE DI PREPARZIONE
ناشر : ALPHA TEST
تاریخ انتشار : 7 ژانویه 2022
زبان : انگلیسی ، ایتالیایی
تعداد صفحات : 416


این کتاب به زبان انگلیسی و ایتالیایی جهت آمادگی آزمون پزشکی دندان پزشکی و داروسازی ایتالیا تالیف شده و مباحث ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، هوش و منطق و اطلاعلات عمومی را در بر می گیرد و شامل درسنامه و تست است.