کارشناسی برق دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد مکاترنیک دانشگاه علوم و تحقیقات

درصورتیکه قصد تحصیل در ایتالیا را دارید می توانید با کارشناسان زبده موسسه اعزام دانشجوی یگانه سفیران دانش از طریق فرم های درخواست مشاوره و ارزشیابی تحصیلی در ارتباط باشید.

Rate this post